กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zoetis Brazil

ที่อยู่:
  R. Curitiba, 14 - Centro
  Chapeco - SC, 89801-341, Brazil
  ประเทศบราซิล
โทรศัพท์: 0.800.011.1919
อีเมล์: adm-sac@zoetis.com
เว็บไซ้ท์: http://www.zoetis.com.br

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Abor-Vac®LiveStrain 19Noneประเทศบราซิล
EDS New Bronz-Vac®KilledNoneNot Availableประเทศบราซิล
Equiloid InnovatorKilledEast, WestInjectable Suspensionประเทศบราซิล
FLUVAC Innovator EWTKilledEast, WestInjectable Suspensionประเทศบราซิล
POULVAC Mix 6
(Infectious Coryza, Newcastle, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledSerotype CNot Available ประเทศบราซิล