กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zoetis Brazil

ที่อยู่:
  R. Curitiba, 14 - Centro
  Chapeco - SC, 89801-341, Brazil
  ประเทศบราซิล
โทรศัพท์: 0.800.011.1919
อีเมล์: adm-sac@zoetis.com
เว็บไซ้ท์: http://www.zoetis.com.br

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Abor-Vac®LiveStrain 19Noneประเทศบราซิล
EDS New Bronz-Vac®
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
B1 LaSota (ND)
Massachusetts H120 (IB)
Oilประเทศบราซิล
Equiloid InnovatorKilledEast, WestInjectable Suspensionประเทศบราซิล
FLUVAC Innovator EWTKilledEast, WestInjectable Suspensionประเทศบราซิล
POULVAC Mix 6
(Infectious Coryza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledSerotype A, strain 221; Serotype B, strain Spross; Serotype C, Strain Modesto (IC)
LaSota (ND)
M41, strain H120 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilประเทศบราซิล