กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zoetis Argentina

ที่อยู่:
  Av. Fondo de la Legua 1171, 2nd Floor
  B1607BJD Villa Adelina, Partido de San Isidro, Buenos Aires
  อาร์เจนตินา
โทรศัพท์: 0.800.555.7000
เว็บไซ้ท์: https://ar.zoetis.com/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
EDS New Bronz-Vac®
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
B1 LaSota (ND)
Massachusetts H120 (IB)
Oilอาร์เจนตินา
EDS Vac®KilledType 127Oilอาร์เจนตินา
POULVAC Mix 6
(Infectious Coryza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledSerotype A, strain 221; Serotype B, strain Spross; Serotype C, Strain Modesto (IC)
LaSota (ND)
M41, strain H120 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilอาร์เจนตินา