กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zoetis Argentina

ที่อยู่:
  Av. Fondo de la Legua 1171, 2nd Floor
  B1607BJD Villa Adelina, Partido de San Isidro, Buenos Aires
  อาร์เจนตินา
โทรศัพท์: 0.800.555.7000
เว็บไซ้ท์: https://ar.zoetis.com/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
EDS New Bronz-Vac®
(Egg Drop Syndrome, Newcastle, Infectious Bronchitis)
KilledB1 LaSota (Newcastle)
Massachusetts H120 (IB)
Not Availableอาร์เจนตินา
EDS VacKilledNoneMineral Oilอาร์เจนตินา
POULVAC Mix 6
(Infectious Coryza, Newcastle, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledSerotype CNot Availableอาร์เจนตินา