กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Hester Biosciences Limited

ที่อยู่:
  1st Floor, Pushpak, Panchvati Circle, Motilal Hirabhai Road
  Ahmedabad - 380 006, Gujarat, India
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: +91.79.2644.5106, +91.79.2644.5107
โทรสาร: +91.79.2644.5105
อีเมล์: mail@hester.in
เว็บไซ้ท์: https://www.hester.in/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Brucella abortus (S19) calf VaccineLiveS19Noneสาธารณรัฐอินเดีย
Classical Swine Fever Vaccine, LivingLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Goat Pox VaccineLiveUttarkashiNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated EDSKilledEDS 76Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated IBD, ND, IB, EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledType 1 (IBD)
Massachusetts (IB)
EDS 76
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
PPR Vaccine - Nigerian 75/1 strainLiveNigerian 75/1Noneสาธารณรัฐอินเดีย
PPR Vaccine - Sungri 96 strainLiveSungri 96Noneสาธารณรัฐอินเดีย