กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Hester Biosciences Limited

ที่อยู่:
  1st Floor, Pushpak, Panchvati Circle, Motilal Hirabhai Road
  Ahmedabad - 380 006, Gujarat
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: +91.79.2644.5106, +91.79.2644.5107
โทรสาร: +91.79.2644.5105
อีเมล์: mail@hester.in
เว็บไซ้ท์: https://www.hester.in/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Brucella abortus (S19) Vaccine, LiveLiveS19Noneสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated Chick-NDนิวคาสเซิลKilledLaSota Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated EDSKilledEDS 76Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated IBD+, ND, IB+, REO
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Reo Virus)
นิวคาสเซิลKilledStandard, Variant (IBD)
LaSota (ND)
Massachusetts, Arkansas (IB)
S1133, S1733 (RV)
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated IBD+, ND, IB+
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledStandard, Variant (IBD)
LaSota (ND)
Massachusetts, Arkansas (IB)
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated IBD+, ND
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledStandard Type 1, Variant (IBD)
LaSota (ND)
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated IBD, ND, EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledType 1 (IBD)
LaSota (ND)
Adenovirus 76 (EDS)
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated IBD, ND, IB, EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledType 1 (IBD)
LaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Adenovirus 76 (EDS)
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated IBD, ND, IB, REO
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Reo Virus)
นิวคาสเซิลKilledStandard (IBD)
LaSota (ND)
Massachusetts (IB)
S1133, S1733 (RV)
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated IBD, ND, IB
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledStandard Type 1 (IBD)
LaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated IBD, ND, REO
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Reo Virus)
นิวคาสเซิลKilledStandard Type 1 (IBD)
LaSota (ND)
S1133, S1733 (RV)
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated IBD, ND
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledStandard Type 1 (IBD)
LaSota (ND)
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated IBH
(Inclusion Body Hepatitis/Hydropericardium Syndrome)
KilledType 4Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated NDนิวคาสเซิลKilledLaSota Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated ND, IB+
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts, Arkansas (IB)
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated ND, IB, EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Adenovirus 76 (EDS)
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated ND, IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts(IB)
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Inactivated Pullet NDนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสาธารณรัฐอินเดีย
Live B1นิวคาสเซิลLiveB1 StrainNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Live B1-M48
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 Strain (ND)
Massachusetts Strain (IB)
Noneสาธารณรัฐอินเดีย
Live GPVLiveUttarkashiNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Live LASนิวคาสเซิลLiveLaSota StrainNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Live LAS-MAS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota Strain (ND)
Massachusetts Strain (IB)
Noneสาธารณรัฐอินเดีย
Live PPRLiveSungri/96Noneสาธารณรัฐอินเดีย
Live PPR - Nigerian 75/1LiveNigerian 75/1Noneสาธารณรัฐอินเดีย
Live R2BนิวคาสเซิลLiveR2B StrainNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Thermostable NDนิวคาสเซิลLiveLaSota StrainNoneสาธารณรัฐอินเดีย