กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Shchelkovsky Biocombinat

ที่อยู่:
  Biocombinat, Moscow region, Russia 141142
  สหพันธรัฐรัสเซีย
โทรศัพท์: 7.985.394.80.11
โทรสาร: 7.985.394.80.12
อีเมล์: sales@biocombinat.ru, krukovaen@biocombinat.ru

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Brucella abortus 75/79-AB VaccineLive75/79-ABNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Brucella abortus 82 VaccineLive82Noneสหพันธรัฐรัสเซีย
Brucella abortus S19 VaccineLiveS19Noneสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD VaccineKilledA, O, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponinจอร์เจีย,
มองโกเลีย,
สหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
สาธารณรัฐคีร์กีซ,
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน,
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน,
อาร์เมเนีย,
อาเซอร์ไบจาน