กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Middle East for Veterinary Vaccine (ME VAC)

ที่อยู่:
  20 Joseph teto, El nozha
  El gededa, Cairo
  สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
โทรศัพท์: +20226217228
โทรสาร: +20226217229
อีเมล์: info@me-vac.com ; marketing@me-vac.com
เว็บไซ้ท์: http://www.me-vac.org

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
APHTHOVACKilledO-PanAsia 2, O-Sudan, O-Manisa, SAT-2, A-African, A-Iran 05Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Bi-APHTHOVACKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC 0.3%ข้หวัดนกKilledH5N1Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H5ข้หวัดนกKilledH5N1Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H5ND 0.3%
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH5N1 (AI)Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H5ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH5N1 (AI)Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H9ข้หวัดนกKilledH9N2Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H9 0.3%ข้หวัดนกKilledH9N2Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H9+IB+ND 0.3%
(Avian Influenza, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH9N2 (AI)Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H9+IB+ND 0.5%
(Avian Influenza, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH9N2 (AI)Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H9ND 0.3%
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH9N2 (AI)Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME FLUVAC H9ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH9N2 (AI)Montonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME VAC IB+ND
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableMontonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME VAC ND BroilerนิวคาสเซิลKilledNot AvailableMontonide ISA 70สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME VAC ND EliteนิวคาสเซิลLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME VAC ND HB1นิวคาสเซิลLiveB1Noneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ME VAC ND LasotaนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Tri-APHTHOVACKilledA, O, SAT 2Montonide ISA-50สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์