กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Middle East Veterinary Vaccine (ME VAC)

ที่อยู่:
  To-Joseph teto El Nozha El Gededa
  สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
โทรศัพท์: 002.102.262.7228
โทรสาร: 002.102.262.7229
อีเมล์: marketing@me-vac.com, magdyelsayed@me-vac.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Tri-AphthovacKilledA Iran 05, O panAsia-2, SAT-2Montonide ISA-50สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์