กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : FGBI - Federal Centre for Animal Health

ที่อยู่:
  600901, Vladimir, Tur'evets
  FGBI ARRIAH
  สหพันธรัฐรัสเซีย
โทรศัพท์: +7(4922)26.06.14
โทรสาร: +7(4922)26.38.77
อีเมล์: mail@arriah.ru
เว็บไซ้ท์: http://www.arriah.ru

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
ARRIAH-VAK Mono and Polyvalent FMD Emulsion VaccineKilledO, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Oilสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
เบลารุส
Cultural Dry Virus Vaccine Against Peste des Petits RuminatsLiveNot AvailableNoneสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
เบลารุส
Cultural Dry Virus Vaccine Against Sheep Pox and Lumpy Skin DiseaseLiveNot AvailableNoneสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
เบลารุส
Dry Cultural Virus Vaccine Against Sheep and Goat PoxLiveNot AvailableNoneสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
เบลารุส
FMD Mono and Polyvalent Emulsion VaccineKilledO, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Oilสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
เบลารุส
FMD Sorbat Mono and PolyvalentKilled O, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
เบลารุส
Inactivated Aujeszky's Disease Emulsion VaccineKilledVl-94 + KPR-96 + VCOilสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
เบลารุส
Inactivated Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
เบลารุส
Live Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
เบลารุส
Peste des Petits Ruminants Dry Virus VaccineLiveNot AvailableNoneสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
เบลารุส
Sheep and Goat Pox Dry Virus VaccineLiveNot AvailableNoneสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
เบลารุส
Sheep Pox and Lumpy Skin Disease Dry Virus VaccineLiveNot AvailableNoneสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
เบลารุส