กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : ATA FEN Inc.

ที่อยู่:
  Istiklal Mah. 21 Sk. No:7 Ulucak-Kemalpasa
  Izmir
  สาธารณรัฐตุรกี
โทรศัพท์: +90.232.877.21.61
โทรสาร: +90.232.877.20.43
อีเมล์: info@egevet.com.tr
เว็บไซ้ท์: http://www.atafen.com.tr

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
VBR - Rev1 ConjunctivalLiveRev.1Noneสาธารณรัฐตุรกี
VBR - S19 ConjunctivalLiveS19Noneสาธารณรัฐตุรกี