กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd.

ที่อยู่:
  No. 6, Liujing Road
  Dongli Development Zone, Tianjin, 300300
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 86-22-2498199 (1,2,3)
โทรสาร: 86-22-24981450
อีเมล์: market@ringpu.com
เว็บไซ้ท์: http://www.ringpu.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BIOTOP DP Duck Plague Vaccine, LiveLiveCVCC AV1222Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
BIOTOP PRRSLiveR98 StrainNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza H9 Subtype Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtypeNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
RINBIO CSFLiveC strain (Chinese)Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rinbio ND+IB+AI
(Newcastle Disease,
Infectious Bronchitis,
Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Subtype H9, strain HP (AIV)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rinbio ND+IB+EDS+AE
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Encephalomyelitis)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
HSH23 (EDS)
Van Roekel (AE)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rinbio ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
RINBIO PVLiveBartha K61Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
RINBIO SFV (Cell Line Origin)LiveCVCC AV1412Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
RINBIO SFV (Rabbit Origin)LiveCVCC AV1412Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
RINBIO SFV (Tissue Culture Origin)LiveCVCC AV1412Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rinvac ND+AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H9N2 (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน