กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd.

ที่อยู่:
  No. 6, Liujing Road
  Dongli Development Zone, Tianjin, 300300
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 86-22-2498199 (1,2,3)
โทรสาร: 86-22-24981450
อีเมล์: market@ringpu.com
เว็บไซ้ท์: http://www.ringpu.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Egg Drop Syndrome VaccineKilledJing 911Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Duck Plague Vaccine, LiveLiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome VaccineKilledNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza H9 Subtype Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtypeNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
PRRS VaccineKilledNVDC-JXA1Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha K61Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rinvac ND+AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H9N2 (AI)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rinvac ND+IB+EDS+AE
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Encephalomyelitis)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
HSH23 (EDS)
Van Roekel (AE)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rinvac ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Fever Thermo-Stable VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน