กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd.

ที่อยู่:
  No. 6, Liujing Road
  Dongli Development Zone, Tianjin
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 86-22-24981995
โทรสาร: 86-22-24981450
อีเมล์: market@ringpu.com
เว็บไซ้ท์: http://www.ringpu.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Egg Drop Syndrome VaccineKilledJing 911Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome VaccineKilledNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza H9 Subtype Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtypeNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
PRRS VaccineKilledNVDC-JXA1Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha K61Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rinvac ND+AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H9N2 (AI)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rinvac ND+IB+EDS+AE
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Encephalomyelitis)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
HSH23 (EDS)
Van Roekel (AE)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rinvac ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Fever Thermo-Stable VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน