กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Laboratorio Prondil S.A.

ที่อยู่:
  Barros Arana 5402, C.P. 12200
  P.O. Box 15147 Dto.5, Montevideo
  สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
โทรศัพท์: 598.25.13.32.54
โทรสาร: 598.25.13.32.52
อีเมล์: info@prondil.com
เว็บไซ้ท์: http://prondil.com/home.html

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthax Vaccine
(for camels, horses, ruminants)
อนแทรกซ์Not AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
Anthrax/Blackleg Vaccineอนแทรกซ์Not AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
Botulism/Anthrax Vaccineอนแทรกซ์Not AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
Botulism/Blackleg/Anthrax Vaccineอนแทรกซ์Not AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
BQ-Thrax
(Anthrax, Blackleg Disease)
อนแทรกซ์Live (A), Killed (BD)Sterne 34F2 (A)Not Availableสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
Prondistar
(Anthrax, Blackleg Disease, Botulism)
อนแทรกซ์Live (A), Killed (BD, B)Sterne 34F2 (A)
Types C, D (B)
Not Availableสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
Prondithraxอนแทรกซ์LiveSterne 34F2Saponinสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย