กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : ABIC Biological Laboratories Ltd.

ที่อยู่:
  Nordau New Industrial Zone
  Kiryat Nordau, PO Box 8077, Netanya 42347
  รัฐอิสราเอล
โทรศัพท์: 972.2.990.6916
โทรสาร: 972.2.990.6917
อีเมล์: udi.ashash@pahc.com
เว็บไซ้ท์: http://www.abic-vet.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
E.D.S.KilledType 127Oilรัฐอิสราเอล
EDS + ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
M-41 (IB)
Oilจีนไทเป,
ยูเครน,
รัฐอิสราเอล,
ราชอาณาจักรไทย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐลิทัวเนีย,
โรมาเนีย
EDS + NDV
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
Oilรัฐอิสราเอล,
ราชอาณาจักรไทย,
สาธารณรัฐประชาชนจีน
sEDSKilled sub-unit (knob protein)Not AvailableOilยูเครน,
รัฐอิสราเอล,
สหพันธรัฐรัสเซีย
sEDS + ND
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)Oilรัฐอิสราเอล
sEDS+ ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)
M-41 (IB)
Oilรัฐอิสราเอล,
สหพันธรัฐรัสเซีย