กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Highveld Biological Association

ที่อยู่:
  PO Box 1456, Lyndhurst 2106
  Johannesburg
  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
โทรศัพท์: 27.11.608.3508
โทรสาร: 27.11.608.4530
อีเมล์: highveld@hibi.co.za
เว็บไซ้ท์: http://highveldbiological.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
DucapoxLiveDucapox 298/89Noneสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้