กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Pfizer Animal Health Australia

ที่อยู่:
  38-42 Wharf Road
  West Ryde NSW 2114
  ออสเตรเลีย
โทรศัพท์: 800.022.442
อีเมล์: australia.animalhealth@pfizer.com
เว็บไซ้ท์: https://www.pfizeranimalhealth.com.au

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne 34F2Saponinออสเตรเลีย