กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial Russia

ที่อยู่:
  Tverskaya ulitsa, 22
  Moscow 125009
  สหพันธรัฐรัสเซีย
โทรศัพท์: 7.495.543.99.80
โทรสาร: 7.495.543.99.81
อีเมล์: merial@sovintel.ru
เว็บไซ้ท์: http://ru.merial.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AkiporLiveBartha gE-Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
GALLIMUNE™ 407 ND+IB+EDS+ART
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Rhinotracheitis)
KilledNot AvailableOilสหพันธรัฐรัสเซีย
Pestiffa®LiveChineseNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Progressis®KilledP120Oilสหพันธรัฐรัสเซีย