กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial Espana

ที่อยู่:
  Torre de mar, C/ Josep Pla, 2-7 a planta
  08014 Barcelona
  ราชอาณาจักรสเปน
โทรศัพท์: 34.932.928.383
เว็บไซ้ท์: http://es.merial.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Dercumimix
Rabbit Haemorrhagic Disease, Myxomatosis Virus
KilledAG88 (RHD)
SG33 (Myxomatosis)
Not Availableราชอาณาจักรสเปน
GALLIMUNE™ 302
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Mass 41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilราชอาณาจักรสเปน
ProgressisKilledNot AvailableNot Availableราชอาณาจักรสเปน