กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial Korea

ที่อยู่:
  49-5 Banpo-dong
  Seocho-Juho Building 137-040
  สาธารณรัฐเกาหลี
โทรศัพท์: 080-755-1111 or 02-3478-2882
โทรสาร: 02-3478-2888
เว็บไซ้ท์: http://kr.merial.com