กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Boehringer Ingelheim Animal Health Japan Co., Ltd.

ที่อยู่:
  No. 20 Nishi-Shinjuku
  Tokyo 163-1488
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: 03.6301.4710
โทรสาร: 03.3378.1533
เว็บไซ้ท์: http://jp.merial.com