กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial Japan

ที่อยู่:
  No. 20 Nishi-Shinjuku
  Tokyo 163-1488
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: 03.6301.4710
โทรสาร: 03.3378.1533
เว็บไซ้ท์: http://jp.merial.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
NewVax NBE®
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster2C-080 (ND)
Mass41 (IB)
V127/30 (EDS)
Oilประเทศญี่ปุ่น
NewVax NBES®
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Pneumovirus)
KilledUlster2C-080 (ND)
Mass41 (IB)
V127/30 (EDS)
Vco3/50
Oilประเทศญี่ปุ่น