กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Tecnovax

ที่อยู่:
  Luis Viale 2835
  1416 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  อาร์เจนตินา
โทรศัพท์: 54.11.4582.7879 or 4585.9695
โทรสาร: 54.11.4582.7879 211
อีเมล์: info@tecnovax.com.ar
เว็บไซ้ท์: http://www.tecnovax.com.ar

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Providean® BrucelosisLiveStrain 19Noneอาร์เจนตินา
Providean® Carbunclo Bacteridianoอนแทรกซ์LiveSterne F2-34Saponinอาร์เจนตินา