กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Biovet Private Limited

ที่อยู่:
  No. 560 1st Main, C Block, Aecs Layout, Kundalahalli
  Bengaluru - 560037 Karnataka, India
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: +91.9449599611

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BioFMD-Oil™KilledO, A, Asia-1Oilสาธารณรัฐอินเดีย