กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Biovet

ที่อยู่:
  639 Cel. José Nunes dos Santos Street
  Vargem Grande Paulista, 06.730.000, São Paulo
  ประเทศบราซิล
โทรศัพท์: 0800.055.6642
อีเมล์: sac@biovet.com.br
เว็บไซ้ท์: http://www.biovet.com.br

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bio-Afto-VetKilledO1 Campos, A24 Cruzeiro, C3 IndaialMineral oil, saponinประเทศบราซิล
Bio-Gallinarum 9RLiveStrain 9RNoneประเทศบราซิล
Brucel-VetLiveB19Noneประเทศบราซิล
EncefalovacinKilledEastern, WesternOilประเทศบราซิล
Inter-Multi 6
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
H-120 Massachusetts (IB)
Serotypes A, B, C (IC)
Oilประเทศบราซิล,
สาธารณรัฐเปรู
Inter-Multi 7
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza, Swollen Head Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
H-120 Massachusetts (IB)
Serotypes A, B, C (IC)
119/95BR TRT217/00 (SHS)
Oilประเทศบราซิล
New-Bronk-Gumbor Oily
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledGBV-8, 1-84-E (IBD)Oilประเทศบราซิล
New-Bronk-Gumbor-Reo-SHS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease, Swollen Head Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledGBV-8, 1084-E (IBD)
S1133, 1733, 2408 (RVD)
119/95-BR, TRTV-BR (SHS)
Oilประเทศบราซิล
New-Bronk-Gumbor-Reo
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reo Virus)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
H120 (IB)
GBV-8 (IBD)
S1133, 1733, 2408 (RVD)
Oilประเทศบราซิล
New-Bronk-Gumbor-SHS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Swollen Head Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledGBV-8, 1084-E (IBD)
119/95-BR, TRTV-BR (SHS)
Oilประเทศบราซิล
New-Bronk-Vet Oily
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilประเทศบราซิล
New-Vacin (HB1)นิวคาสเซิลLiveHB1Noneประเทศบราซิล
New-Vacin (LaSota)นิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneประเทศบราซิล
SQP-New-Bronk-Vet Oily
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
H-120 (IB)
SQP 81 (EDS)
Oilประเทศบราซิล