กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Centro Diagnóstico Veterinario

โทรศัพท์: 54.011.4542.0644
อีเมล์: cdvsa@cdvsa.com.ar
เว็บไซ้ท์: http://www.cdvsa.com.ar/index.php

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Carbunclo Bacteridianoอนแทรกซ์LiveSterneGlycerin, saponinอาร์เจนตินา
CDVac Aftosa Export Bivalent VaccineKilledO1 Campos,
A24 Cruzeiro
Oilอาร์เจนตินา
Vacuna Anti BrucelicaLiveB19Noneอาร์เจนตินา
Viral Aftosa Trivalent VaccineKilledO1 Campos,
A24 Cruzeiro,
C3 Indaial
Oilอาร์เจนตินา
Viral Aftosa VaccineKilledO1 Campos,
A24 Cruzeiro,
A Argentina 2001,
C3 Indaial
Oilอาร์เจนตินา