กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Centro Diagnóstico Veterinario

โทรศัพท์: 54.011.4542.0644
อีเมล์: cdvsa@cdvsa.com.ar
เว็บไซ้ท์: http://www.cdvsa.com.ar/index.php

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Carbunclo Bacteridianoอนแทรกซ์LiveSterneGlycerin, saponinอาร์เจนตินา
Vacuna BrucelicaLiveB19Noneอาร์เจนตินา
Viral Aftosa VaccineKilledO1 Campos,
A24 Cruzeiro,
A Argentina 2001,
C3 Indaial
Oilอาร์เจนตินา