กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : FATRO

ที่อยู่:
  40064 Ozzano Emilia (Bologna)
  Via Emilia, 285
  สาธารณรัฐอิตาลี
โทรศัพท์: 39.051.6512711
โทรสาร: 39.051.6512728
อีเมล์: fatro@fatro.it
เว็บไซ้ท์: http://www.fatro.it

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AD-live SUIVAXLiveLomBartNoneราชอาณาจักรสเปน,
สาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ),
สาธารณรัฐโปแลนด์
AI-OLVAC H9
(Avian Influenza, Newcastle disease)
ข้หวัดนกKilledH9N2Mineral Oilสาธารณรัฐอิตาลี
AI-VAC H9ข้หวัดนกKilledH9N2Mineral Oilสาธารณรัฐอิตาลี
AUJESZKY A-SUIVAX gI-KilledAyV gI-Aluminum hydroxide gelสาธารณรัฐอิตาลี
AUJESZKY OIL-SUIVAX gI-KilledAyV gI-Oilสาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
AUJINFLU SUIVAX
(Aujeszky's Disease, Swine Influenza)
KilledAyV gI- (Aujeszky's)
H3N2 (Swine Influenza)
Aluminum hydroxide gelสาธารณรัฐอิตาลี
BIO-VAC B1นิวคาสเซิลLiveHitchner B1Noneสาธารณรัฐอิตาลี
BIO-VAC CLONEนิวคาสเซิลLiveClone CLNoneสาธารณรัฐอิตาลี
BIO-VAC LaSotaนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐอิตาลี
BIO-VAC LS-H120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐอิตาลี
BIO-VAC ND-IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐโปแลนด์
BIO-VAC NDV 6/10นิวคาสเซิลLiveNDV 6/10Noneสาธารณรัฐอิตาลี
BIO-VAC NDV 6/10-H120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveNDV 6/10 (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐอิตาลี
BIO-VAC SGP 695LiveSGP 695 AVNoneสาธารณรัฐอิตาลี
EDS-OLVAC
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
EDS-VACKilledType 127 (EDS)Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
FLUEN-SUIVAXKilledH1N1, H3N2Aluminum hydroxide gelสาธารณรัฐอิตาลี
G-OLVAC
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐอินเดีย
HG-OLVAC
(Infectious Coryza, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A & C (IC)Oilสาธารณรัฐอิตาลี
IB-OLVAC
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)Oilสาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐอินเดีย
MG-OLVAC
(M. gallisepticum, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิตาลี
OL-VACนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐอินเดีย
OL-VAC 1000นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิตาลี
OL-VAC ONE DAYนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิตาลี
OLVAC A+B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐโปแลนด์
OLVAC A+B+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
OLVAC A+B+HG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Coryza, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
Types A, B, C (IC)
Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
OLVAC A+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
B1 or LaSota (ND)
Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
OLVAC A+HG
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
Type A, C (IC)
Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
OLVAC B+G+R
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reo Virus)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิตาลี
OLVAC B+G
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNEV-14, NEV-24, M-41 (IB)
NEV-39 (IBD)
Oilสาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐอินเดีย
OLVAC B+HG
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A & C (IC)Oilสาธารณรัฐอิตาลี
PA OLVAC+PM+I
(Avian Influenza, Newcastle Disease, Fowl Cholera, Pasteurella)
ข้หวัดนกKilledH6N2, H9N2 (AI)
Serotype 1, 3 (P)
Oilสาธารณรัฐอิตาลี
PA-OLVAC
(Newcastle Disease, Pasteurella)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิตาลี
PM-OLVAC
(Fowl Cholera, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิตาลี,
สาธารณรัฐอินเดีย