กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : FATRO

ที่อยู่:
  40064 Ozzano Emilia (Bologna)
  Via Emilia, 285
  สาธารณรัฐอิตาลี
โทรศัพท์: 39.051.6512711
โทรสาร: 39.051.6512728
อีเมล์: fatro@fatro.it
เว็บไซ้ท์: http://www.fatro.it

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AD-live SUIVAXLiveBartha 61, NIA-4 (LomBart)Noneราชอาณาจักรสเปน,
สาธารณรัฐอิตาลี
AI-OLVAC H9
(Avian Influenza, Newcastle disease)
ข้หวัดนกKilledH9N2Mineral Oilสาธารณรัฐอิตาลี
AI-VAC H9ข้หวัดนกKilledH9N2Mineral Oilสาธารณรัฐอิตาลี
AUJESZKY A-SUIVAX gIKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิตาลี
AUJESZKY OIL-SUIVAX gIKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิตาลี
AUJINFLU SUIVAX
(Aujeszky's Disease, Swine Influenza)
KilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิตาลี
BOVAX 3V
(Infectious Bovine Rhinotracheitis, Parainfluenza 3, Hemorrhagic Septicemia)
Not AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิตาลี
CUNIVAX P.B.
(Hemorrhagic Septicemia, Bordetella)
Not AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิตาลี
EDS+G-VAC
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
EDS-OLVAC
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
EDS-VACKilledType 127 (EDS)Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
OLVAC A+B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
LaSota (ND)
Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
OLVAC A+B+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
OLVAC A+B+HG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Coryza, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
Types A, B, C (IC)
Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
OLVAC A+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)
LaSota (ND)
Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
OLVAC A+HG
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
KilledType 127 (EDS)
Type A, C (IC)
Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
OLVAC A+MYC
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
PA OLVAC+I+E
(Newcastle Disease, Avian Influenza, Hemorrhagic Enteritis, Riemerella anatipestifer)
ข้หวัดนกKilledH9N2, H6N2 (AI)Oilสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิตาลี
PA OLVAC+PM+I
(Avian Influenza, Newcastle disease, Fowl cholera, Rimerella antipestifer infection in turkeys)
ข้หวัดนกKilledH6N2, H9N2 (AIV)
Serotype 1, 3 (Riemerella anatiperstifer)
Mineral Oilสาธารณรัฐอิตาลี