กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Dollvet

ที่อยู่:
  Organize Sanayi Bölgesi 8. no: 3
  Cadde Merkez Sanliurfa
  สาธารณรัฐตุรกี
โทรศัพท์: 90.414.3691133
โทรสาร: 90.414.3691662
อีเมล์: dollvet@dollvet.com.tr
เว็บไซ้ท์: http://www.dollvet.com.tr

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Brudoll-ALiveB19Noneสาธารณรัฐตุรกี
Brudoll-MLiveRev-1Noneสาธารณรัฐตุรกี
CapridollLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐตุรกี
Pestdoll-SLivePPRV 75/1Noneสาธารณรัฐตุรกี
PoxdollLiveSPVNoneสาธารณรัฐตุรกี
TayledollLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐตุรกี