กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Dollvet

ที่อยู่:
  Organize Sanayi Bölgesi 8. no: 3
  Cadde Merkez Sanliurfa
  สาธารณรัฐตุรกี
โทรศัพท์: 90.414.3691133
โทรสาร: 90.414.3691662
อีเมล์: dollvet@dollvet.com.tr
เว็บไซ้ท์: http://www.dollvet.com.tr

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Brudoll-A ConjunctivalLiveS19Noneรัฐคูเวต,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐเซเนกัล,
อาเซอร์ไบจาน
Brudoll-M ConjunctivalLiveRev-1Noneรัฐคูเวต,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐเซเนกัล,
อาเซอร์ไบจาน
CapridollLiveBQTNoneรัฐคูเวต,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐเซเนกัล,
อาเซอร์ไบจาน
KendollLiveKSGPV 0240Noneรัฐคูเวต,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐเซเนกัล,
อาเซอร์ไบจาน
LaxydollLiveAIKNoneรัฐคูเวต,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐเซเนกัล,
อาเซอร์ไบจาน
Laxydoll-OilKilled99M-AIKOilรัฐคูเวต,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐเซเนกัล,
อาเซอร์ไบจาน
LumpydollLiveKSGPV 0240Noneรัฐคูเวต,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐเซเนกัล,
อาเซอร์ไบจาน
Pestdoll-SLivePPRV 75/1Noneรัฐคูเวต,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐเซเนกัล,
อาเซอร์ไบจาน
Poxdoll
(Sheep & Goat Pox, Lumpy Skin Disease)
LiveBK (SGP)Noneรัฐคูเวต,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐเซเนกัล,
อาเซอร์ไบจาน
TayledollLiveNot AvailableNoneรัฐคูเวต,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐเซเนกัล,
อาเซอร์ไบจาน