กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Dollvet

ที่อยู่:
  Organize Sanayi Bolgesi Kocoren OSB Mah. 106
  Cadde No: 4 Eyyubiye, Shanliurfa
  สาธารณรัฐตุรกี
โทรศัพท์: +904 143691133
โทรสาร: +904 143691662
อีเมล์: dollvet@dollvet.com.tr
เว็บไซ้ท์: http://www.dollvet.com.tr

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BRUDOLL-A ConjunctivalLiveS 19Noneสาธารณรัฐตุรกี,
อาเซอร์ไบจาน
BRUDOLL-A GençLiveS 19Noneสาธารณรัฐตุรกี,
อาเซอร์ไบจาน
BRUDOLL-M ConjunctivalLiveRev 1Noneสาธารณรัฐตุรกี
BRUDOLL-M ErginLiveRev 1 Noneสาธารณรัฐตุรกี
BRUDOLL-M GençLiveRev 1Noneสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
CAPRIDOLLLiveBQTNoneสาธารณรัฐตุรกี
KENDOLLLiveKSGPV 0240Noneสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิรัก
LaxydollLiveAIKNoneรัฐคูเวต,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐเซเนกัล,
อาเซอร์ไบจาน
Laxydoll-OilKilled99M-AIKOilรัฐคูเวต,
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐเซเนกัล,
อาเซอร์ไบจาน
LSD-NDOLLLiveNeethlingNoneสาธารณรัฐอิรัก
LUMPYDOLLLiveKSGPV 0240Noneสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิรัก
PESTDOLL-SLivePPRV Nigerian 75/1Noneสาธารณรัฐคาซัคสถาน,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิรัก,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
POXDOLLLiveBkNoneสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิรัก
ROMDOLLLiveRM 65Noneสาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐอิรัก
TAYLEDOLLLiveInfected Lenfoid CellsNoneสาธารณรัฐตุรกี