กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Komipharm International Co., Ltd.

ที่อยู่:
  1Ra-107, Shiwha Industrial Complex
  Chongwang-dong, Shiheung-Shi, Kyonggi-Do
  สาธารณรัฐเกาหลี
โทรศัพท์: 82.31.498.6106
โทรสาร: 82.31.498.6107
อีเมล์: webmaster@komipharm.com
เว็บไซ้ท์: http://animal.komipharm.co.kr/kr/index.php

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
9R-VACLiveStrain 9RNoneสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® AB
(Anthrax, Blackleg)
อนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® ABBN
(Avian Influenza, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH9N2 (AI)
M41, KM91 (IB)
Ulster 2C (ND)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® ABBNE
(Avian Influenza, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH9N2 (AI)
M41, KM91 (IB)
Ulster 2C (ND)
K-11 (EDS)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® ABNE
(Avian Influenza, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH9N2 (AI)
KM91 (IB)
Ulster 2C (ND)
K-11 (EDS)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® AIKข้หวัดนกKilledH9N2Oilสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® AINK
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH9N2 (AI)
Ulster 2C (ND)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® AKLLiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® BBN
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledUlster 2C (ND)
M41, KM91 (IB)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® BBNE
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledM41, KM91 (IB)
Ulster 2C (ND)
K-11 (EDS)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® BEFLLiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® Check NDนิวคาสเซิลLiveUlster 2CNoneสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® COWSAFE
(Akabane, Aino Virus, Chuzan Virus)
KilledK-9 (Akabane)
KSA9910 (Aino)
YoungAm(Chuzan)
IMS-1314สาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® CSFLiveLOMNoneสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® CSF-SE
(Classical Swine Fever, Swine Erysipelas)
LiveLOM-850 (CSF)
NL-11 (SE)
Noneสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® FT-OilKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® JEสมองอักเสบญี่ปุนLiveAnyangNoneสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® ND LasotaนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® ND-IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
KH-120(IB)
Noneสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® NDKนิวคาสเซิลKilledB1Not Availableสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® PEDLiveSM98PNoneสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® PED-FcLiveSM98PIMS-1313สาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® PRRS-3KilledKomi-NA263, Komi-NA316Carbomerสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® TP
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
Killed175L (TGE)
SM98P (PED)
Montanide IMS-1313 NPRสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® TRP
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea, Rotavirus)
Live175L (TGE)
SM98P (PED)
A1, 10 (RV)
Noneสาธารณรัฐเกาหลี