กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : SYVA Laboratorios

ที่อยู่:
  Av. Parroco Pablo Diez, 49-57
  24010 LEON
  ราชอาณาจักรสเปน
โทรศัพท์: +34.987.800.800
โทรสาร: +34.987.802.452
อีเมล์: mail@syva.es
เว็บไซ้ท์: http://www.syva.es/?lang=en

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Agalax TresKilledN84, 27343, HHAluminum hydroxideราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
Antravaxอนแทรกซ์LiveSterneSaponinราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
Lio Vac Rev-1 OftalmicaLiveRev-1Noneราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
Lio Vac Rev-1 ReducidaLiveRev-1Noneราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
Lio Vac Rev-1 SubcutaneaLiveRev-1Noneราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
Lio-B-19LiveB-19/S-19Noneราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
Neo-Bacterine
(Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica)
KilledP1062, 11-A (PM)
43270, S 10R (MH)
Aluminum hydroxideราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
Pyrsvac-183LiveALL-183Noneราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
Syvayesky AcuosoLiveBartha K61 gE-Aqueousราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
Syvayesky-2LiveBartha K61 gE-Oilราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
Syvazul 1KilledSerotype 1Oilราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
Syvazul 1+8KilledSerotypes 1, 8Oilราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
Syvazul 4KilledSerotype 4Oilราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
Syvazul 8KilledSerotype 8Oilราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส