กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : SYVA Laboratorios

ที่อยู่:
  Av. Parroco Pablo Diez, 49-57
  24010 LEON
  ราชอาณาจักรสเปน
โทรศัพท์: +34.987.800.800
โทรสาร: +34.987.802.452
อีเมล์: mail@syva.es
เว็บไซ้ท์: http://www.syva.es/?lang=en

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Agalax TresKilledNot AvailableInjectable Suspensionราชอาณาจักรสเปน
Antravaxอนแทรกซ์LiveSterneNot Availableราชอาณาจักรสเปน
Lio Vac Rev-1LiveRev-1Noneราชอาณาจักรสเปน
Lio Vac Rev-1 ReducidaLiveRev-1Noneราชอาณาจักรสเปน
Lio-B-19LiveB19Noneราชอาณาจักรสเปน
Neo-Bacterina
(Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica)
KilledP1062, 11-A (PM)
43270, S 10R (MH)
Oilราชอาณาจักรสเปน
Pyrsvac-183LiveALL-183Noneราชอาณาจักรสเปน
Syvayesky AcuosoLiveBartha K61 gE-Aqueousราชอาณาจักรสเปน
Syvayesky-2LiveBartha K61 gE-Oilราชอาณาจักรสเปน
Syvazul 1KilledSerotype 1Oilราชอาณาจักรสเปน
Syvazul 1+8KilledSerotypes 1, 8Oilราชอาณาจักรสเปน
Syvazul 4KilledSerotype 4Oilราชอาณาจักรสเปน
Syvazul 8KilledSerotype 8Oilราชอาณาจักรสเปน