กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.

ที่อยู่:
  3902 Gene Field Road
  St. Joseph, MO 64506
  สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 1.800.325.9167
โทรสาร: 1.816.236.2717
อีเมล์: tluther@bi-vetmedica.com
เว็บไซ้ท์: http://www.bi-vetmedica.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Cephalovac® VEWTKilledNot AvailableSodium polyacrylateสหรัฐอเมริกา,
สหรัฐเม็กซิโก,
แคนาดา
Equi-Flu® VEWTKilledNot AvailableNot Availableสหรัฐอเมริกา
Ingelvac 3FLEX®
(PRRS, Circovirus, Mycoplasma Hyopeumoniae)
Live (PRRS)
Killed (PCV)
Killed ( M. Hyopneumoniae)
Type 2 (PRRS)
PCV2 (Circovirus)
Not Availableสหรัฐอเมริกา
Ingelvac® Aujeszky MLVLiveBartha K61Noneสหรัฐอเมริกา,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Ingelvac® PRRS ATPLiveJA 142Not Availableสหรัฐอเมริกา,
สหรัฐเม็กซิโก,
แคนาดา
Ingelvac® PRRS KVKilledP120 (European strain)Oilราชอาณาจักรสเปน,
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์,
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส,
สาธารณรัฐเช็ก,
เบลเยี่ยม,
ไอร์แลนด์
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332Not Availableประเทศญี่ปุ่น,
ราชอาณาจักรสเปน,
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์,
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สหรัฐอเมริกา,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐโปแลนด์,
เบลเยี่ยม,
แคนาดา
ReproCyc® PRRS-PLE
(PRRS, Parvovirus, Leptospirosis)
LiveVR 2332Not Availableสหรัฐอเมริกา,
สหรัฐเม็กซิโก,
แคนาดา
Vetera® 6XP
(Equine Encephalomyelitis, Phinopneumonitis, Influenza, West Nile, Tetanus)
KilledEastern, Western, & Venezuelan (EEV)
EHV-1 & EHV-2 (Rhinopneumonitis)
Clade 1 & 2 (EIV)
Not Availableสหรัฐอเมริกา
Vetera® Gold XP + VEE
(Equine Encephalomyelitis, Rhinopneuonitis, Influenza, West Nile, Tetanus)
KilledEastern, Western, & Venezuelan (EEV)
EHV 1 & 4 (Rhinopneumonitis)
Not Availableสหรัฐอเมริกา
Vetera® VEWT + WNV
(Equine Encephalomyelitis, West Nile, Tetanus)
KilledEastern, Western, & Venezuelan (EEV)Not Availableสหรัฐอเมริกา
Vetera® VEWT
(Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledEastern, Western, & Venezuelan (EEV)Not Availableสหรัฐอเมริกา
Volvac® AC+ND+IB+EDS KV
(Infectious Coryza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledSerotypes A, B, C (IC)
LaSota (ND)
Massachusetts 41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilสหรัฐเม็กซิโก
Volvac® AI KVข้หวัดนกKilledH5N2Oilสหรัฐเม็กซิโก
Volvac® AI+ND KV
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนกKilledH5N2 (AI)
LaSota (ND)
Oilสหรัฐเม็กซิโก
Volvac® EDS+IBH+IB KV
(Egg Drop Syndrome, Hydropericardium Syndrome, Inclusion Body Hepatitis, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
Serotypes 4, 8 (HS, IBH)
Massachusetts (IB)
Oilสหรัฐเม็กซิโก
Volvac® IBH+ND KV
(Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome, Newcastle Disease)
KilledGroup 1 (IBH, HS)
LaSota (ND)
Oilสหรัฐเม็กซิโก
Volvac® Influenza + FP
(Avian Influenza, Fowl Pox)
ข้หวัดนกLiveNot AvailableNoneสหรัฐเม็กซิโก
Volvac® ND+IB+EDS KV
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Type 127 (EDS)
Oilสหรัฐอเมริกา