กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Kenya Veterinary Vaccines Production Institute (KEVEVAPI)

ที่อยู่:
  PO Box 53260, Head Office
  Embakasi off Enterprise Road, Road A, Nairobi, 00200
  สาธารณรัฐเคนยา
เว็บไซ้ท์: https://www.kevevapi.org/index.php

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AVIVAX-F™นิวคาสเซิลLiveFNoneสาธารณรัฐเคนยา
AVIVAX-L™นิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐเคนยา
BLUVAX™Live1, 2, 3, 4, 8, 12, 134Noneสาธารณรัฐเคนยา
CAPRIVAX™KilledF38Saponinสาธารณรัฐเคนยา
CONTAVAX™LiveT 1/44Noneสาธารณรัฐเคนยา
FOTIVAX™KilledA, O, C, SAT-1, SAT-2Aluminum hydroxide gel, saponinสาธารณรัฐเคนยา
FOWLVAX™KilledCN 175, 176, 177, 178, 179Not Availableสาธารณรัฐเคนยา
LUMPIVAX™LiveNeethlingNoneสาธารณรัฐเคนยา
RIFTVAX™LiveSmithburnNoneสาธารณรัฐเคนยา
S&G VAX™Live0240 KenyaNoneสาธารณรัฐเคนยา