กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Kyoto Biken Laboratories, Inc.

ที่อยู่:
  24-16, Makishima-cho
  Uji-shi, Kyoto 611-0041
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: 81.0774.22.4518
โทรสาร: 810.774.24.1407
อีเมล์: gad@kyotobiken.co.jp
เว็บไซ้ท์: http://www.kyotobiken.jp

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Akabane Live VaccineLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Bovine Ephemeral Fever Vaccine-K-KBKilledNot AvailableAluminum hydroxideประเทศญี่ปุ่น
EDS-76 Oil VaccineKilledEDS 76Oilประเทศญี่ปุ่น
Ibaraki Disease VaccineKilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Ibaraki-Bovine Ephemeral Disease VaccineKilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis Live Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis-Parvovirus Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Kyoto Biken Poulsaver AIข้หวัดนกKilledH5N1, H7N7Oilประเทศญี่ปุ่น
Poulsaver 8
(Infectious Coryza, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
Not AvailableEDS '76 (EDS)Oilประเทศญี่ปุ่น
Three Mixed Akabane Vaccine
(Akabane, Aino virus, Chuzan virus)
KilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Three Mixed Japanese Encephalitis Vaccine
(Japanese Encephalitis, parovirus, Geta)
สมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น