กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Kyoto Biken Laboratories, Inc.

ที่อยู่:
  24-16, Makishima-cho
  Uji-shi, Kyoto 611-0041
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: 81.0774.22.4518
โทรสาร: 810.774.24.1407
อีเมล์: gad@kyotobiken.co.jp
เว็บไซ้ท์: http://www.kyotobiken.jp

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Akabane Live VaccineLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Akabane VaccineKilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Bovine Ephemeral Fever Vaccine-K-KBKilledNot AvailableAluminum hydroxideประเทศญี่ปุ่น
EDS-76 Oil VaccineKilledEDS 76Oilประเทศญี่ปุ่น
Ibaraki Disease VaccineKilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Ibaraki-Bovine Ephemeral Disease VaccineKilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis Live Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis-Parvovirus Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Kyoto Biken Poulsaver AIข้หวัดนกKilledH5N1, H7N7Oilประเทศญี่ปุ่น
Poulsaver 8
(Infectious Coryza, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
Not AvailableEDS '76 (EDS)Oilประเทศญี่ปุ่น