กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Kyoto Biken Laboratories, Inc.

ที่อยู่:
  24-16, Makishima-cho
  Uji-shi, Kyoto 611-0041
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: 81.0774.22.4518
โทรสาร: 810.774.24.1407
อีเมล์: gad@kyotobiken.co.jp
เว็บไซ้ท์: http://www.kyotobiken.jp

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Akabane Disease Live VaccineLiveTS-C2Noneประเทศญี่ปุ่น
Avian 4-Way Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Shiga (IB)
Type A No. 221, Type C KA (IC)
Aluminum phosphate gelประเทศญี่ปุ่น
Avian 5-Way Oil Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Shiga (IB)
Type A No. 221, Type C KA (IC)
TK (MG)
Oilประเทศญี่ปุ่น
Bovine Abnormal Birth 3-Way Inactivated Vaccine
(Akabane virus, Chuzan virus, Aino virus)
KilledOBE-1 (Akabane)
K-47 (Chuzan)
JaNAr 28 (Aino)
Aluminum phosphate gelประเทศญี่ปุ่น
Bovine Abnormal Birth 4-Way Inactivated Vaccine
(Akabane, Chuzan Disease, Aino Virus, Peaton Virus)
KilledE24-KB (Akabane)
K-47 (Chuzan)
JaNAr 28 (Aino)
NS/3 (Peaton)
Aluminum hydroxide gelประเทศญี่ปุ่น
Bovine Ephemeral Fever Vaccine-K-KBKilledYHLKBAluminum phosphate gelประเทศญี่ปุ่น
Bovine Ephemeral Fever-Ibaraki Disease Inactivated Vaccine
(Bovine Ephemeral Fever, Ibaraki Disease)
KilledYHLKB (BEF)
No. 2-KB (ID)
Aluminum phosphate gelประเทศญี่ปุ่น
EDS-76 Oil Vaccine-CKilled1976 VirusOilประเทศญี่ปุ่น
Ibaraki Disease Live Vaccine-KBLiveNo. 2-KBNoneประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveM StrainNoneประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis Vaccine-Kสมองอักเสบญี่ปุนKilledSK-HAluminum phosphate gelประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis-Porcine Parvo Combined Vaccine
(Japanese Encephalitis, Parvovirus)
สมองอักเสบญี่ปุนLiveM Strain (JE)
HT/SK (PV)
Noneประเทศญี่ปุ่น
NB Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
KU (IB)
Noneประเทศญี่ปุ่น
ND-OE VaccineนิวคาสเซิลKilledIshii (ND)Oilประเทศญี่ปุ่น
Porcine Stillbirth 3-Way Live Vaccine
(Japanese Encephalitis, Parvovirus, Getah Virus)
สมองอักเสบญี่ปุนLiveHmLu-1 (JE)
Sk-H (PV)
HAL (GV)
Noneประเทศญี่ปุ่น
Swine Influenza Vaccine-KKilledH1N1Aluminum phosphate gelประเทศญี่ปุ่น