กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Investigación Aplicada, S.A. de C.V.

ที่อยู่:
  7 Norte 416, CP 75700
  Col Centro Tehuacán, Puebla
  สหรัฐเม็กซิโก
โทรศัพท์: 52.238.380.3805, 52.238.380.3800
โทรสาร: 52.238.380.3806
อีเมล์: dmarrufo@grupoidisa.com (poultry)
wgonzalez@grupoidisa.com (swine, cattle)
iasa@grupoidisa.com
เว็บไซ้ท์: http://www.iasa.com.mx

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Aerovac AIข้หวัดนกKilledH5N2Oilสหรัฐเม็กซิโก
Emulmax AIข้หวัดนกKilledH5N2Oilสหรัฐเม็กซิโก
Emulmax AI+ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH5N2 (AI)
LaSota (ND)
Oilสหรัฐเม็กซิโก
Emulmax IBH+ND
(Hydropericardium Syndrome, Inclusion Body Hepatitis, Newcastle Disease)
KilledSerotype 4 (HS)
LaSota (ND)
Oilสหรัฐเม็กซิโก
Emulmax IBH
(Hydropericardium Syndrome, Inclusion Body Hepatitis)
KilledSerotype 4Oilสหรัฐเม็กซิโก
Emulmax-C AIข้หวัดนกKilledH5N2Oilสหรัฐเม็กซิโก
Emulmax-C AI+ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH5N2 (AI)
LaSota (ND)
Oilสหรัฐเม็กซิโก
Emulmax-C IBH
(Hydropericardium Syndrome, Inclusion Body Hepatitis)
KilledSerotype 4Oilสหรัฐเม็กซิโก
Emulmax-C NDนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสหรัฐเม็กซิโก
Genovax N5นิวคาสเซิลLiveP05, Genotype VNoneสหรัฐเม็กซิโก
PORCIMAX PIKilledH1N1, H3N2Oilสหรัฐเม็กซิโก