กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : LABIOFAM

ที่อยู่:
  Ave. Independencia, Km Marker 16 1/2, Boyeros
  Havana
  สาธารณรัฐคิวบา
โทรศัพท์: 537.683.0326 or 683.0391
โทรสาร: 537.683.0326
เว็บไซ้ท์: http://www.labiofam.cu

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Carbunclo Sintomáticoอนแทรกซ์Not AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐคิวบา
Vacuna AujeszkyKilledNot AvailableAluminum hydroxideสาธารณรัฐคิวบา
Vacuna Aujeszky-Leptospira
(Aujeszky's Disease, Leptospirosis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide, glycerinสาธารณรัฐคิวบา
Vacuna Brucella Abortus Cepa-19LiveB19Noneสาธารณรัฐคิวบา
Vacuna Cólera PorcinoLiveChinaNoneสาธารณรัฐคิวบา
Vacuna Encefalomiocarditis-Aujeszky
(Porcine Encephalomyelitis, Aujeszky's Disease)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide, glycerinสาธารณรัฐคิวบา
Vacuna Encefalomiocarditis-Aujeszky-Leptospira
(Porcine Encephalomyocarditis, Aujeszky's Disease, Leptospirosis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxideสาธารณรัฐคิวบา
Vacuna Septicemia Hemorrhágica BovinaKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐคิวบา
Vacuna Septicemia Hemorrhágica CuniculaKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐคิวบา