กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Institute for Biological Products

ที่อยู่:
  Athens Centre of Veterinary Institutes (ACVI), Ministry of Agriculture
  25 Neapoleos St, Agia Paraskevi, 153 10 Athens
  สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
อีเมล์: kkial@otenet.gr