กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Chengdu TECBOND Biological Products Co., Ltd.

ที่อยู่:
  358 Lingchi Street
  Longquan, Chengdu, 610100
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 028.84.859.975
โทรสาร: 028.84.851.986
อีเมล์: chengdubio@tianbang.com
เว็บไซ้ท์: http://www.chengdutianbangbio.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Classical Swine Fever Live VaccineLiveC strainNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Avian Infectious Bronchitis, Avian Influenza A Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledLa Sota (ND)
Massachusetts 41 (IB)
H9 subtype (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Avian Influenza A Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledLa Sota (ND)
H9 subtype (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome Inactivated VaccineKilledLaSota (ND)Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Plague Vaccine
(Duck Virus Enteris)
Not AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Porcine Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic DiarrheaKilledNot AvailableAluminum Hydroxideสาธารณรัฐประชาชนจีน
PRRS Live VaccineLiveCH-1RNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pseudorabies Live VaccineLiveBartha K-61Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Fever Thermo-Stable Live VaccineLiveC strainNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน