กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Chengdu TECBOND Biological Products Co., Ltd.

ที่อยู่:
  358 Lingchi Street
  Longquan, Chengdu, 610100
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 028.84.859.975
โทรสาร: 028.84.851.986
อีเมล์: chengdubio@tianbang.com
เว็บไซ้ท์: http://www.chengdutianbangbio.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Duck Hepatitis Vaccine, LiveLiveA66 StrainNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Duck Plague Vaccine, Live LiveChicken Embryo Attenuated StrainNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Inactivated VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Vaccine, FrozenนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Virus Heat-Protective Agent Live VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Avian Infectious Bronchitis, Avian Influenza A Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLa Sota (ND)
Massachusetts 41 (IB)
H9 subtype (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Avian Influenza A Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLa Sota (ND)
H9 subtype (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveHB1 (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
PRRS Live VaccineLiveCH-1RNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pseudorabies Vaccine, LiveLiveBartha K61Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Fever Thermo-Stable Live VaccineLiveC strainNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Transmissible Gastroenteritis and Porcine Epidemic Diarrhea Vaccine, Inactivated
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
KilledChinese (TGE)
CV777 (PED)
Aluminum hydroxide gelสาธารณรัฐประชาชนจีน