กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Chengdu TECBOND Biological Products Co., Ltd.

ที่อยู่:
  358 Lingchi Street
  Longquan, Chengdu, 610100
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 028.84.859.975
โทรสาร: 028.84.851.986
อีเมล์: chengdubio@tianbang.com
เว็บไซ้ท์: http://www.chengdutianbangbio.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Classical Swine Fever Live VaccineLiveC strainNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Avian Infectious Bronchitis, Avian Influenza A Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledMassachusetts 41 (ND)
H9 subtype (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Avian Influenza A Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtype (AI)Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome Inactivated VaccineKilledLaSota (ND)Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
PRRS Live VaccineLiveCH-1RNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pseudorabies Live VaccineLiveBartha K-61Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Fever Thermo-Stable Live VaccineLiveC strainNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน