กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : C.A. Laboratorios Asociados (CALA)

ที่อยู่:
  P.O. BOX 5561, Maracay - 1061
  Aragua
  สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
โทรศัพท์: 58.212.23800925
โทรสาร: 58.212.23800924

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bicovac Combo
(Infectious Bronchitis, Infectious Coryza, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
Serotypes 221, H-18 (IC)
LaSota (ND)
Oilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Calavac Newcastle (B1B1)นิวคาสเซิลLiveB1Noneสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Calavac Newcastle (LaSota)นิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Calavac Newcastle (QV4)นิวคาสเซิลLiveQV4Noneสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Calavac Newcastle Gumboro Intermediate (LaSota+Lukert CEO)
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
Lukert CEO (IBD)
Noneสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Calavac Newcastle Gumboro Intermediate (QV4+Lukert CEO)
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลLiveQV4 (ND)
Lukert CEO (IBD)
Noneสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Calavac Newcastle+Bronchitis (B1B1+H120)
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Calavac Newcastle+Bronchitis (LaSota+H120)
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Calavac Newcastle+Bronchitis (QV4+H120)
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveQV4 (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
EstomavacLiveNew Jersey, IndianaNoneสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Hemorrhagic SepticemiaKilledP-1062 (P. multocida)
A1 (M. haemolytica)
Aluminum hydroxide gelสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Triple Bacterina
(Hemorrhagic Septicemia, Blackleg, Malignant Edema)
KilledNot AvailableAluminum hydroxideสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Winvac EDSKilledType 127Oilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Winvac IV (NC+BI+BD+REO)
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Lukert (IBD)
S1133, 1733 (RVD)
Oilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Winvac IV 4/7 (ND+IB+IBD+REO)
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Lukert, Maryland, 1080A (IBD)
S1133, 1733 (RVD)
Oilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Winvac LQ
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Type 127 (EDS)
221, H-18 (IC)
Oilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Winvac Newcastle ConcentratedนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Winvac Newcastle Concentrated ChickenนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Winvac Newcastle+Bronchitis Concentrated Chicken
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Oilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Winvac Newcastle+Bronchitis+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Type 127 (EDS)
Oilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Winvac Newcastle+Bronchitis
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Oilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา