กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : C.A. Laboratorios Asociados (CALA)

ที่อยู่:
  Av. Diego Cisneros, Edif Centro
Monanca, Torre Norte, Piso 5
  Los Ruices, Caracas 1071
  สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
โทรศัพท์: (0212) 238.32.11
โทรสาร: (0212) 239.36.76
เว็บไซ้ท์: http://www.cala.com.ve/index.php?lng=1

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Estomavac®KilledNew Jersey, IndianaOilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Septicemia HemorragicaKilledP-1062, A1Aluminum hydroxideสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Winvac EDS®KilledType 127Oilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Winvac LQ®
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
KilledType 127 (EDS)
LaSota (ND)
Massachusetts (IB)
221, H-18 (Coryza)
Oilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Winvac Newcastle Bronchitis EDSKilledType 127 (EDS)
LaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Oilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา