กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : C.A. Laboratorios Asociados (CALA)

ที่อยู่:
  P.O. BOX 5561, Maracay - 1061
  Aragua, Venezuela
  สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
โทรศัพท์: 58.212.23800925
โทรสาร: 58.212.23800924
เว็บไซ้ท์: http://www.cala.com.ve

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Estomavac®KilledNew Jersey, IndianaOilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Septicemia HemorragicaKilledP-1062, A1Aluminum hydroxide gelสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Triple Bacterina
(Hemorrhagic Septicemia, Blackleg, Malignant Edema)
KilledPasteurella multocida P-1062
Pasteurella haemolytica A
Aluminum hydroxideสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Winvac EDS®KilledType 127Oilสาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Winvac LQ®
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
KilledType 127 (EDS)
LaSota (ND)
Massachusetts (IB)
221, H-18 (Coryza)
Oilสาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Winvac Newcastle Bronchitis EDSKilledType 127 (EDS)
LaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Oilสาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา