กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Bio-Labs (PVT) Limited

ที่อยู่:
  Office 7, 2nd Floor, Allied Plaza
  Murree Road, Rawalpindi
  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
โทรศัพท์: 92 51 4491742-3, 4492745-6
โทรสาร: 92 51 4491714
อีเมล์: info@bio-labs.net
เว็บไซ้ท์: http://www.bio-labs.net

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bio-Avianข้หวัดนกNot AvailableSerotypes H5, H7, H9Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
BIO-HS BACTERINKilledNot AvailableAqueousสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
BIO-HS BACTERIN (Oil Based)KilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
HydroVacKilledNot AvailableAqueousสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน