กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Bio-Labs (PVT) Limited

ที่อยู่:
  Office #1, 3rd floor, Rabi Centre
  Murree Road, Rawalpindi
  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
โทรศัพท์: 92 51 4853032 & 3
โทรสาร: 92 51 4844241
อีเมล์: info@bio-labs.net
เว็บไซ้ท์: http://www.bio-labs.net

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bio-Avianข้หวัดนกNot AvailableH7N3, H9N2Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Hydro-VacKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน