กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Avicenna Laboratories

ที่อยู่:
  C-6 2nd Floor, Angola Flats, 24 Jail Rd
  Lahore City, 54000
  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
โทรศัพท์: 092.042.7551524
โทรสาร: 092.042.7534559
เว็บไซ้ท์: http://nadeem2324.en.supplierlist.com/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avi-HydroNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน