กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial China

ที่อยู่:
  Xiao Xing Li #51, Zhong Hua Men Wai Yahuatai District
  Nanjing City, Jiangsu Province 210012
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 86.25.245.3848
เว็บไซ้ท์: http://cn.merial.com/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AkiporLiveBarthaOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH5Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH9Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
GALLIMUNE™ 202 ND+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Type 127 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
GALLIMUNE™ 408 ND+ID+EDS+IBD
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledUlster 2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
HEPATOVAXLiveE52Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน