กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial China

ที่อยู่:
  Xiao Xing Li #51, Zhong Hua Men Wai Yahuatai District
  Nanjing City, Jiangsu Province 210012
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 86.2161932888
โทรสาร: 86.2161932899
เว็บไซ้ท์: http://cn.merial.com/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AkiporLiveBarthaWater in Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1, Re-6 strainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH9, F strainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Bivalent recombinant avian influenza virus vaccineข้หวัดนกKilledH5N1, Re 4 & Re 6 strainsNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
GALLIMUNE™ 408 ND+ID+EDS+IBD
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledUlster 2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
HEPATOVAXLiveE52Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle disease, avian flu combined vaccineข้หวัดนกKilledH9, F strain (AIV)
La Sota (ND)
Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน