กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Medion Farma Jaya

ที่อยู่:
  PO Box 1221, Babakan Ciparay 282
  Bandung 40223
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โทรศัพท์: 62.22.603.0612 or 081.321. 857.405
โทรสาร: 62.22.6010.859 or 601.5625
อีเมล์: medion@bdg.centrin.net.id

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Medivac AIข้หวัดนกKilledH5Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Medivac ND-AIข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H5 (AI)
Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Medivac ND-EDS Emulsion
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Type 127 McFerran (EDS)
Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Medivac ND-EDS-IB Emulsion
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledLaSota (ND)
Type 127 McFerran (EDS)
Mass-41 (IB)
Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย