กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Pusvetma

ที่อยู่:
  Veterinary Center Farma
  JL Ahmad Yani 68 - 70 Surabaya, East Java
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โทรศัพท์: 6231.8291124, 8291125
อีเมล์: pusvetma@pertanian.go.id

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Afluvet H5N1 Clade 2.3.2ข้หวัดนกKilledH5N1Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Anthravetอนแทรกซ์Not AvailableNot Available Not Available สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Antigen AI - H5N1ข้หวัดนกKilledH5Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Antigen RBTNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
BrucivetNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอินโดนีเซีย