กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Sindh Poultry Vaccine Centre

ที่อยู่:
  Animal Science Complex, Korangi Industrial Area
  Korangi, Karachi 74900
  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
โทรศัพท์: 92.21.35035856 or 35035946
โทรสาร: 92.21.35035857
อีเมล์: raeeskhan_86@hotmail.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Hemorrhagic Septicemia VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Pak ND+AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน