กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Sindh Poultry Vaccine Centre

ที่อยู่:
  Animal Science Complex, Korangi Industrial Area
  Korangi, Karachi 74900
  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
โทรศัพท์: 92.21.35035856 or 35035946
โทรสาร: 92.21.35035857
อีเมล์: raeeskhan_86@hotmail.com
เว็บไซ้ท์: http://www.spvc.com.pk

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Hemorrhagic Septicemia VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+AI Oilข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH7, H9, H7H9 (AI)Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+AI Oil Plusข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH7, H9, H7H9 (AI)Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+AI Plainข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH9 (AI)Aqueousสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Pak ND+AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน