กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Sindh Poultry Vaccine Centre

ที่อยู่:
  Animal Science Complex, Korangi Industrial Area
  Korangi, Karachi 74900
  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
โทรศัพท์: 92.21.35035856 or 35035946
โทรสาร: 92.21.35035857
อีเมล์: raeeskhan_86@hotmail.com
เว็บไซ้ท์: http://www.spvc.com.pk

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AI Oilข้หวัดนกKilledH5, H7, H9Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
AI Oilข้หวัดนกKilledH7, H9Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
AI Oil Plusข้หวัดนกKilledH7, H9Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
AI Oil Plusข้หวัดนกKilledH5, H7, H9Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
AI Plainข้หวัดนกKilledH7, H9Aqueousสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
AI Plainข้หวัดนกKilledH5, H7, H9Aqueousสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Hemorrhagic Septicemia VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
HS VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
HS Vaccine (Oil)KilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Komarov (NDV)นิวคาสเซิลLiveKomarovNoneสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
LaSota (NDV)นิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Mukteswar (NDV)นิวคาสเซิลLiveMukteswarNoneสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND OilนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND Oil PlusนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND PlainนิวคาสเซิลKilledNot AvailableAqueousสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+AI Oil Plus
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH7, H9 (AI)Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+AI Oil
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH7, H9 (AI)Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+AI Plain
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH9 (AI)Aqueousสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+IB Live
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+IB Oil Plus
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+IB Oil
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+IB+IBD Oil Plus
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+IB+IBD Oil
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+IBD Oil Plus
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ND+IBD Oil
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Pak ND+AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน