กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Qianyuanhao Biological Co., Ltd.

ที่อยู่:
  11F Building A, Golden Tower, No. 2 Qinghua Road E
  Haidan District, Beijing
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 400.650.7900
โทรสาร: 010.82837695
อีเมล์: service@bioqyh.com
เว็บไซ้ท์: http://www.bioqyh.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza Bivalent Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1 Re-6 strain, H9N2 Re-2 strainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Influenza H5 subtype Vaccineข้หวัดนกKilledRe-6, Re-4Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Influenza H5N1 Vaccineข้หวัดนกKilledRe-6Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Influenza Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH9 subtype, SD696 strainWater-in-oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Chicken Newcastle Disease, Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H9 subtype, F strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Classical Swine Fever Heat-Protected Live Vaccine (Rabbit Source)LiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Classical Swine Fever Live Vaccine (Cell Source)LiveCVCC AV1412Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Duck Plague Live VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveZM10Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveCS2Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Low Virulence Live VaccineนิวคาสเซิลLiveClone 30Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Virus, Infectious Bronchitis, Avian Influenza Triple Inactivated Vaccineข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 subtype, WD strain (AI)
Oil
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
AV-127 (EDS)
H9 subtype, S2 strain (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Porcine Reproductive Respiratory Syndrome Live VaccineLiveCH-1RNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pseudorabies Live VaccineLiveBartha-K61Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Recombinant Avian Influenza Virus Bivalent Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH5 subtype, Re-4 & Re-6 strainsOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Recombinant Avian Influenza Virus Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1, Re-6 strainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Thermo-stable Swine Fever Vaccine, Rabbit OriginLiveNot Available Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน