กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Liaoning Yikang Biological Corporation Ltd.

ที่อยู่:
  Prince Albert Road, on the 12th South Road
  Liaoyang City, Liaoning Province 111000
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 86-0419-3369140
โทรสาร: 86-0419-2305745
อีเมล์: lnyk@lnyk.net
เว็บไซ้ท์: http://www.lnyk.net/index.asp

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza Bivalent Inactivated Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1 Re-6, H9N2 Re-2Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Chicken Infectious Coryza and Newcastle Disease Inactivated Vaccine
(Infectious Coryza, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledHPG-8, HPG-668 (IC)
LaSota (ND)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Classical Swine Fever Live Vaccine (Tissue Culture Origin)LiveC StrainNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Duck Plague Live VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Goat Pox Live VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease and Egg Drop Syndrome Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Beijing 911 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Dual Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H52 (IB)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease and Infectious Bursal Disease Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
HQ (IBD)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Inactivated VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Intermediate Live VaccineนิวคาสเซิลLiveMukteswarNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveHB1Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Mild Live VaccineนิวคาสเซิลLiveClone 30Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
H9 Subtype, High Pathogenicity (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, and Egg Drop Syndrome Triple Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, and Avian Influenza Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Z16 (EDS)
H9 Subtype, High Pathogenicity (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Recombinant Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1, Re-6 strainOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Recombinant Bivalent Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH5N1, Re-4 & Re-6 strainsOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Fever, Swine Erysipelas, and Pasteurella multocida Vaccine
(Classical Swine Fever, Swine Erysipelas, Pasteurella multocida)
LiveGC42 (SE)
EO360 (PM)
Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน