กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Central Veterinary Control and Research Institute

ที่อยู่:
  Etlik, 06020 Ankara
  สาธารณรัฐตุรกี
โทรศัพท์: 90.4.321.1200
โทรสาร: 90.4.321.1755
อีเมล์: etlik@vet.gov.tr

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
ANT ETVAC Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Saponinสาธารณรัฐตุรกี
Freeze Dried Monovalent Bluetongue Vaccine for SheepLiveSA BT/4Noneสาธารณรัฐตุรกี
Freeze Dried PPR VaccineLive75/1Noneสาธารณรัฐตุรกี