กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Vallée SA

ที่อยู่:
  Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 716, 2nd floor
  04571-000 - São Paulo - SP
  ประเทศบราซิล
โทรศัพท์: 11.5504.4333
โทรสาร: 11.5505.5448
เว็บไซ้ท์: http://www.vallee.com.br

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BovicelKilledO1 Campos, A24 Cruzeiro, C3 IndaialMineral oil, saponinประเทศบราซิล
Brucelina B-19LiveB19Noneประเทศบราซิล
Brucelina RebeccinLiveNot AvailableNoneประเทศบราซิล