กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : IPB Shigeta Animal Pharmaceuticals

ที่อยู่:
  JL Agatis, Dramaga
  Bogor, West Java, 16680
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โทรศัพท์: 02518425201
โทรสาร: 81.766.69.1110
อีเมล์: Bogorshigeta@centrin.net.id

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bird CLOSE 5.1ข้หวัดนกKilledH5N1Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย