กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Shigeta Animal Pharmaceuticals Inc.

ที่อยู่:
  4569-1 Komoridani, Oyabe City
  Toyama Pref. 932-0133
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: 81.766.69.1111
โทรสาร: 81.766.69.1110

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bird CLOSE 5.1ข้หวัดนกKilledH5N1Oilประเทศญี่ปุ่น,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย