กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Scientific Feed Laboratory

ที่อยู่:
  Tsukiji Eto Building 1-12-6
  Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: +81.27.346.9079 (Animal Pharmaceutical Dept.)
โทรสาร: +81.27.347.2353
เว็บไซ้ท์: http://www.kashiken.co.jp

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
NB Oil
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Baudette 42 (IB)
Oilประเทศญี่ปุ่น
NBCAC Aluminum
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Baudette 42 (IB)
Type A 221, Type C S1 (IC)
Aluminum hydroxide gelประเทศญี่ปุ่น
NBCAC Oil
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Baudette 42 (IB)
Type A 221, Type C S1 (IC)
Oilประเทศญี่ปุ่น
ND-IB Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Newcastle Disease Live Virus Prophylactic SolutionนิวคาสเซิลLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Oilbuster® EDSKilledCN4 StrainOilประเทศญี่ปุ่น