กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Scientific Feed Laboratory

ที่อยู่:
  Tsukiji Eto Building 1-12-6
  Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-995
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: 81.27346.9079 (Animal Pharmaceutical Dept.)
โทรสาร: 81.36226.1075
เว็บไซ้ท์: http://www.kashiken.co.jp

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Oilbuster® EDSKilledEDS '76 CN4Oilประเทศญี่ปุ่น