กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Scientific Feed Laboratory

ที่อยู่:
  Tsukiji Eto Building 1-12-6
  Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045, Japan
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: +81.27.346.9079 (Animal Pharmaceutical Dept.)
โทรสาร: +81.27.347.2353
เว็บไซ้ท์: http://www.kashiken.co.jp

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Oilbuster® EDSKilledCN4 StrainOilประเทศญี่ปุ่น