กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : PHL Associates, Inc

ที่อยู่:
  24711 County Road 100A
  Davis, California 95616-9410
  สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 530.753.5881
โทรสาร: 1.916.443.1506 (CWGA)
อีเมล์: info@phlassociates.com (PHL)
เว็บไซ้ท์: http://www.phlassociates.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BlueVac-10LiveInternational Type 10Noneสหรัฐอเมริกา
BlueVac-11LiveInternational Type 11Noneสหรัฐอเมริกา
BlueVac-17LiveInternational Type 17Noneสหรัฐอเมริกา