กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Platalab

ที่อยู่:
  Ruta 36 y calle 78 cp 1901 Lisandro Olmos
  La Plata Provincia de Buenos Aires
  อาร์เจนตินา
โทรศัพท์: 0221-4845258
โทรสาร: 0221-4962392
อีเมล์: laboratorioplatalab@gmail.com
เว็บไซ้ท์: http://www.platalab.com.ar

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
3V-Plat
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Type 127 (EDS)
Oilอาร์เจนตินา
4V-Plat
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Type 127 (EDS)
Oilอาร์เจนตินา
Cuatri Plat
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Type 127 (EDS)
Serotypes A, B, C (IC)
Oilอาร์เจนตินา
Salmon-Plat LioLive9RNoneอาร์เจนตินา
Sindro-PlatKilledType 127Oilอาร์เจนตินา