กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Nisseiken Co., Ltd.

ที่อยู่:
  9-2221-1 Shinmachi, Ome-Shi
  Tokyo 198-0024, Japan
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: +81.428.33.1001
โทรสาร: +81.428.31.6166
อีเมล์: oversease@jp-nikkeiken.co.jp
เว็บไซ้ท์: http://www.jp-nisseiken.co.jp

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Japanese Encephalitis Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
NBBEG Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledNot AvailableOilประเทศญี่ปุ่น
Nisseiken Akabane Combined Vaccine
(Akabane, Chuzan Disease, Aino Virus)
KilledOBE-1 (A)
K-47 (CD)
JaNAr28 (AV)
Aluminum chlorideประเทศญี่ปุ่น
Nisseiken Akabane VaccineLiveTS-C2Noneประเทศญี่ปุ่น
Nisseiken EDS Oil VaccineKilledBK-87Oilประเทศญี่ปุ่น
Nisseiken EDS VaccineKilledBK-87Aluminum hydroxideประเทศญี่ปุ่น
Nisseiken Equine JIT Trivalent Vaccine 08
(Japanese Encephalitis, Equine Influenza, Clostridium tetani
สมองอักเสบญี่ปุนKilledBM III (JE)
H3N8 (JI)
Harvard (CT)
Aluminum hydroxideประเทศญี่ปุ่น
Nisseiken Japanese Encephalitis Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledBM IIINot Availableประเทศญี่ปุ่น
Nisseiken Japanese Encephalitis/Equine Getah Virus Infection Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledBM III (JE)
MI-110 (GVI)
Aluminum hydroxideประเทศญี่ปุ่น
Nisseiken PED Live VaccineLiveP-5VNoneประเทศญี่ปุ่น
Nisseiken TGE/PED Vaccine
(Porcine Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
LiveH-5 (TGE)
P-5V (PED)
Noneประเทศญี่ปุ่น