กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Nisseiken Co., Ltd.

ที่อยู่:
  9-2221-1 Shinmachi, Ome-Shi
  Tokyo 198-0024
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: +81.428.33.1001
โทรสาร: +81.428.31.6166
อีเมล์: oversease@jp-nikkeiken.co.jp
เว็บไซ้ท์: http://www.jp-nisseiken.co.jp

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bovine Abnormal Parturition Trivalent Vaccine
(Akabane, Chuzan Disease, Aino Virus)
KilledOBE-1 (Akabane)
K-47 (Chuzan)
JaNAr28 (Aino)
Aluminum chlorideประเทศญี่ปุ่น
Equinect JIT
(Japanese Encephalitis, Equine Influenza, Tetanus)
สมองอักเสบญี่ปุนKilledBM III (JE)
H3N8 (EI)
Harvard (CT)
Aluminum hydroxide gelประเทศญี่ปุ่น
NIKEN Akabane Disease Live VaccineLiveTS-C2Noneประเทศญี่ปุ่น
NIKEN EDS Inactivated Oil VaccineKilledBK-87Oilประเทศญี่ปุ่น
NIKEN EDS Inactivated VaccineKilledBK-87Aluminum hydroxideประเทศญี่ปุ่น
NIKEN Japanese Encephalitis Live Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveStrain 106Noneประเทศญี่ปุ่น
NIKEN Japanese Encephalitis TC Inactivated Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนKilledBM IIINot Availableประเทศญี่ปุ่น
NIKEN Japanese Encephalitis/Equine Getah Mixed Inactivated Vaccine
(Japanese Encephalitis, Equine Getah Virus Infection)
สมองอักเสบญี่ปุนKilledBM III (JE)
MI-110 (GVI)
Noneประเทศญี่ปุ่น
NIKEN NB Live Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
ON Strain (IB)
Noneประเทศญี่ปุ่น
NIKEN NBBAC Inactivated Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Ishida (IB)
Type A No. 221, Type C G-1 (IC)
Aluminum hydroxide gelประเทศญี่ปุ่น
NIKEN NBBEG Inactivated Oil Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledIshii (ND)
Ishida, Miyazaki (IB)
BK-87 (EDS)
I/Q Strain (IBD)
Oilประเทศญี่ปุ่น
NIKEN Newcastle Live Vaccine SนิวคาสเซิลLiveB1Noneประเทศญี่ปุ่น
NIKEN PED Live VaccineLiveP-5VNoneประเทศญี่ปุ่น
NIKEN TGE-PED Mixed Live Vaccine
(Transmissible Gastroenteritis, Porcine Epidemic Diarrhea)
LiveH-5 (TGE)
P-5V (PED)
Noneประเทศญี่ปุ่น