กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : National Veterinary Institute (NVI)

ที่อยู่:
  PO Box 19
  Debre Zeit
  สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
โทรศัพท์: 251.114.33.84.11/16 or 33.21.18
โทรสาร: 251.114.33.93.00
อีเมล์: nvi-rt@ethionet.et
เว็บไซ้ท์: http://www.nvi.com.et

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
African Horse Sickness VaccineLiveSerotypes 2, 4, 9Not Availableสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne 34F2Noneสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Camel Pox VaccineLiveNot AvailableNoneสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Contagious Bovine Pleuropneumonia VaccineLiveT1-44, T1-SRNoneสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Contagious Caprine Pleuropneumonia VaccineKilledF-38 KenyanSaponinสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Foot and Mouth Disease VaccineKilledO, A, SAT2Aluminum hydroxide, saponinสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Haemorrhagic Septicemia VaccineKilledType BAluminum potassium sulfateสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Inactivated Newcastle Disease Oil Emulsion VaccineนิวคาสเซิลKilledLaSotaMineral oilสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Live Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveHitchner B1/LaSotaNoneสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Lumpy Skin Disease VaccineLiveNot AvailableNot Availableสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Newcastle Disease Thermostable VaccineนิวคาสเซิลLiveHeat-Stable Variant I2Noneสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Peste des Petits Ruminants VaccineLiveNot AvailableNot Availableสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Sheep and Goat Pox VaccineLiveNot AvailableNot Availableสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย