กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : National Biologicos Producer Veterinarios (PRONABIVE)

ที่อยู่:
  Av. Ignacio Zaragoza #75, Col. Lomas Altas
  Del. Miguel Hildalgo, Distrito Federal CP. 11950
  สหรัฐเม็กซิโก
โทรศัพท์: 55.36180422
โทรสาร: 33.3618.0429 or 31
อีเมล์: csanpedro@pronabive.gob.mx (sales)
เว็บไซ้ท์: http://www.gob.mx/pronabive

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Aujy Plus G1KilledBartha K61Noneสหรัฐเม็กซิโก
Brucel N-19LiveB19Noneสหรัฐเม็กซิโก
Brucel R-19LiveB19Noneสหรัฐเม็กซิโก
Brucel RB51 PlusLiveRB51Noneสหรัฐเม็กซิโก
Equivac TC-83LiveTC-83Noneสหรัฐเม็กซิโก
Fc-Plus Sterneอนแทรกซ์LiveSterneAluminum hydroxideสหรัฐเม็กซิโก
Melirev-NLiveRev-1Noneสหรัฐเม็กซิโก
Melirev-RLiveRev-1Noneสหรัฐเม็กซิโก