กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : MEVAK

ที่อยู่:
  Biovetská 32, PO Box 29/c
  949 91 Nitra
  สาธารณรัฐสโลวัก
โทรศัพท์: 421.37.651.7914
โทรสาร: 421.37.651.5422
อีเมล์: mevak@mevak.sk
เว็บไซ้ท์: https://mevak.sk

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AVIPESTนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐสโลวัก,
สาธารณรัฐเช็ก
COLINAK NH
(Newcastle Disease, Pigeon Herpesvirus)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableMontanide ISA 70สาธารณรัฐสโลวัก,
สาธารณรัฐเช็ก
RIVAKKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐสโลวัก,
สาธารณรัฐเช็ก